Dokumenty

Pro žáky a rodiče 

- formuláře a žádosti školy

- podklady pro odbornou praxi

- podklady pro odbornou výuku

Výroční zprávy školy

školNÍ ŘÁD

Školní vzdělávací programy

Rozvrh hodin

-aktuální změna rozvrhu

- pro jednotlivé dny

- pro jednotlivé třídy

- stále změny rozvrhu