Formuláře školy

ŽÁDOST O PŘESTUP NA NAŠI ŠKOLU Z JINÉ SŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO VYŠŠÍHO ROČNÍKU

ŽÁDOST O PROMINUTÍ POPLATKU ZA KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU VYSVĚDČENÍ

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY

ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ

SDĚLENÍ O ZANECHÁNÍ STUDIA

ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU

ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ STUDIA

ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU

ŽÁDOST O UZNÁNÍ PŘEDCHOZÍHO VZDĚLÁNÍ

 

Odborná praxe

ODBORNÁ PRAXE OBORU ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT

 

ODBORNÁ PRAXE OBORU EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

Odborná výuka Ošetřování nemocných

DENÍK OSN

KAZUISTIKY - PŘÍLOHA K DENÍKU OSN

 • Školní časopis

  31.1.2018

 • 25. PLES ŠKOLY 2. 3. 2018

  29.1.2018

 • Video oboru Marketing a mediální tvorba

  14.9.2017

  podívejte se ZDE

 • Naše škola přijímá nové žáky

  4.9.2017

   Bližší informace na telefonu školy 519 326 067.

 • Dny otevřených dveří

  1.9.2017

  sobota 9.12.2017(9,00 - 12,00 hod), sobota 13.1.2018 (9,00 - 12,00 hod), středa 14.2.2018 (8,00 - 16,00 hod) nebo kdykoliv po telefonické domluvě  (519 326 067)