Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám SČ MZ

 

Český jazyk a literatura

didaktický test

žádné pomůcky

písemná práce

Pravidla českého pravopisu

(cizinci navíc překladový slovník a Slovník spisovné češtiny)

Matematika

didaktický test

 matematické, fyzikální a chemické tabulky

 kalkulátor bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů

 rýsovací potřeby (pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko, tužka a jiné)

 (cizinci navíc překladový slovník).

Cizí jazyk

didaktický test

žádné pomůcky

písemná práce

slovník bez přílohy věnované písemnému projevu

 

V povolených publikacích nesmí být žádné vpisky.

 

Žáci smí u zkoušky používat pouze povolené pomůcky. Použití jakékoli jiné než povolené pomůcky (mobilní a jiná elektronická zobrazovací zařízení, tj. mobilní telefony, notebooky, netbooky, smartbooky, PDA, tablety, čtečky elektronických knih, audio přehrávače, PMC, MID, speciální hodinky s možností nahrání dat aj.) či další formy nesamostatné práce (napovídání, opisování, využívání tzv. „taháků“ apod.) jsou přísně zakázány a bude na ně nahlíženo jako na hrubé porušení pravidel maturitní zkoušky.

 

Ø Žákům s PUP je mimo výše uvedené povoleno využívat také kompenzační pomůcky v souladu s platným posudkem školského poradenského zařízení.

 

Ø Žákům s PUP mohou zvýrazněné pasáže či záložky v jejich povolených pomůckách kompenzovat jejich znevýhodnění. Doporučuje se, je-li to možné, žákům takové pomůcky zkontrolovat, a vyhovují-li požadavkům na povolené pomůcky (neobsahují vpisky, nepovolené části apod.), ponechat.

 

Žáci by také měli mít na paměti, že předmětem hodnocení písemné práce v rámci společné části maturitní zkoušky je pouze autorský text žáka. Text prokazatelně převzatý z dostupného zdroje se nezapočítává do celkového rozsahu písemné práce a nebude hodnocen.

« zpět
 • Zapojili jsme se do soutěže o nejlepší životopis

  5.6.2019

    více informací o soutěži naleznete ZDE

 • Přijímáme uchazeče do obou oborů

  13.5.2019

  Přijímáme žáky v dalším kole přijímacího řízení. Bližší informace na telefonním čísle 519 326 067 nebo na mailu ssoss.breclav@post.cz.

 • 1.5.2019

  Na světě je další číslo časopisu   ke stažení je ZDE. Pokud hledáte starší čísla podívejte se ZDE. Děkujeme za skvělou práci redakčnímu týmu a panu učiteli Zachodilovi.

 • eTWINNING

  15.1.2019

  Naše škola se registrovala v projektu  

 • Nenech to být

  10.9.2018

  Naše škola bojuje aktivně proti šikaně a proto se zaregistrovala do projektu Nenech to být. Nebuďte lhostejní a pomozte nám šikanu odhalit. Ubližuje někdo tobě nebo tvým spolužákům? Oznam to anonymně a rychle skrz  NNTB

 • Film o škole

  2.7.2018

  Prezentace školy v rámci projektu Šablony - Odborník ve výuce oboru "Marketing a mediální tvorba" - zde ke stažení