Plán ICT

Počet žáků a jejich dělení do skupin

Současný počet žáků na denním studiu je 113

Žáci jsou děleni do hodin informační technologie tak, aby jich bylo maximálně 21 ve skupině.

Celkový počet pedagogů

Ve školním roce 2020/2021 škola zaměstnává 11 interních a 2 externích pedagogických pracovníků.

Školení a certifikace pedagogů v oblasti ICT

V rámci dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti ICT umožňujeme našim zaměstnancům získávat certifikaci ECDL a to přímo v našem testovacím středisku. Ze současných kmenových zaměstnanců se zúčastnilo 4 pedagogů a jeden nepedagogický pracovník. Předpokládá se rozšíření certifikace zúčastněných o další moduly a zapojení dalších zaměstnanců.

Počet počítačových učeben a odborných pracoven

Škola využívá ke své výuce jednu počítačovou učebnu, 21-ti počítači se sluchátky a optickým připojením na Internet a výškově nastavitelnými otočnými židlemi. Jednu pracovní stanice je možné vybavit klávesnicí a myší pro hendikepovaného žáka. Tato učebna slouží nejenom k informační technologie, ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, písemné a elektronické komunikace apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích úkolů, samostudium a je zde volný přístup na Internet.

V školním roce 2019/2020 byl pořízen i nový software pro celou počítačovou učebnu a to Office Professinal 2019 a licence ZPSX pro celou učebnu a bylo obměněno 10 pracovních stanic včetně monitorů.

Ve škole je celkem 39 školních pracovních stanic a 1 pracoviště Cermatu - DDT, (21 v odborné učebně – z toho 10 bylo obměněno za nové, 3 stanice se nacházejí v kanceláři, 2 stanice v ředitelně – z toho jedna je DDT pracoviště, 1 v kabinetu výchovného poradce, 2 ve sborovně, 1 v kabinetu jazyků, 10 ve třídách). Všechny jsou trvale připojeny k Internetu (připojení optickým kabelem - rychlost 40 Mb/s, bez omezení dat).

Pro výuku je k dispozici 20 notebooků, 9 dataprojektorů, vizualizér, interaktivní tabule.

Vyučující mají k dispozici pro domácí přípravu a pro realizaci distanční výuky 10 tabletů a 4 notebooky.

Škola má jednu odbornou jazykovou učebnu, dále dvě odborné učebny pro výuku odborných zdravotnických předmětů a jednu pro výuku předmětu fiktivní fírmy.

Distanční výuka

V průběhu uzavření škol probíhala komunikace se žáky prostřednictví i-žákovské, pro realizaci samotné výuky vyučující využívali zejména Skype, Edmodo a Quizlet.

V době distanční výuky učitelé využívali 14 ks tabletů/notebooků, které mají dlouhodobě zapůjčené od školy, žáci, kteří neměli doma k dispozici dostatečné počítačové vybavení si mohli zapůjčit notebooky, které byly zakoupeny v rámci Šablon v říjnu 2019.

V květnu 2020 se škola zaregistrovala na Microsoft Educations a v průběhu prázdnin vytvořila všechny učitelské a studentské účty a nastavila v TEAMSECH týmy – třídy a jednotlivé kanály – předměty, tak aby všichni vyučující měli možnost realizovat distanční výuku od září 2020 v tomto prostředí. Škola tak sjednotila i možnosti žáků a učitelů pro domácí přípravu (Outlook, Word, Excel, ProwerPoint, OneDrive apod.)

Programové vybavení

 • MS Office Professional (2016, 2019)
 • Zoner Photo Studio 15
 • Zoner Photo ZPS X-multilicence
 • Psaní všemi deseti
 • Účetnictví POHODA
 • Freeware programy pro tvorbu www a grafiku.
 • Sada výukových programů – stále se rozšiřuje.

Plán nákupu nové techniky v dalších letech

Hardware

Obměna pracovních stanic (výměna pokud stávající stanice doslouží)

Zrychlení připojení k síti Internet

Zrychlení připojení k místní sít

Dobudování síťové infrastruktury a zvýšení počtu přípojných bodů WiFi

Pořízení dalších dataprojektorů

Software

Nákup evaluovaných titulů se zaměřením na vzdělávání žáků

Upgrade dosud používaných operačních systémů a kancelářských aplikací

Nákup profesionálního software pro vektorovou grafiku a bitmapovou grafiku.

Upgrade software pro školní agendu.

Pravidelné upgrade operačního systému MS Windows

Příprava školy na BYOD (Bring Your Own Device)

Dne 01. 09. 2020

Ing. Šárka Kamenská

ředitelka školy

« zpět
 • 17.9.2020

  Dle nařízení vlády od pátku 18.9.2020 je povinnost nosit roušku i v době vyučování. Vezměte si proto roušky i na výměnu, budete v ní trávit celé vyučování. Držme si pěsti, ať celou situaci zvládneme co nejlépe a co nejrychleji. Čím budeme disciplinovanější, tím dříve to bude za námi. Děkuji Kamenská, ředitelka školy

 • 21.8.2020

 • Nové číslo časopisu MAZEC

  20.6.2020

  Nové číslo časopisu   zde ke stažení  (pdf). Pokud hledáte starší čísla podívejte se ZDE

 • Dny otevřených dveří

  26.8.2019

  sobota 12. prosince 2020 (9-12 hod), sobota 16. ledna 2021 (9-12 hod), středa 10. února 2021 (8-16 hod) nebo kdykoliv po dohodě (tel. 519326067)

 • Informace o studiu

  13.5.2019

  Bližší informace o studiu na naší škole můžete získat na telefonním čísle 519 326 067 nebo na mailu ssoss.breclav@post.cz.

Starší »