Informace o postupu hodnocení výsledků vzdělávání 2. pololetí 2019/2020

Informace o postupu hodnocení výsledků vzdělávání  2. pololetí 2019/2020 vydané v souladu s vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

1. Hodnocení žáků

Ve 2. pololetí 2019/2020 vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020,

d) z podkladů o vykonané pracovní povinnosti podle krizového zákona nebo dobrovolné pomoci, pokud se vztahují k oboru vzdělání.

Hodnocení v průběhu vzdělávání na dálku nebo jinou formou do konce druhého pololetí nesmí být důvodem pro hodnocení žáka na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 stupněm nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

Také nedostatek podkladů k hodnocení za období od 11. března 2020, tedy za období vzdělávání na dálku během uzavření škol nebo jinou formou do konce druhého pololetí, není sám o sobě důvodem k tomu, aby byl žák z některého předmětu na vysvědčení namísto uvedení stupně prospěchu „nehodnocen“.

Pokud bude žák i při využití všech výše uvedených postupů, tedy v nezpochybnitelných případech, hodnocen z některého předmětu na vysvědčení na konci druhého pololetí stupněm „nedostatečný“, bude celkové hodnocení „neprospěl“. Poté se uplatní pravidla dle o opravných zkouškách a případném opakování ročníku.

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití výše uvedených speciálních pravidel, pak bude v souladu s § 69 odst. 3 školského zákona stanoven náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku. Předmětem hodnocení v náhradním termínu může být vzdělávací obsah pouze za období do 10. března 2020 a podpůrně vzdělávací obsahy za období od 11. března 2020.

Žákům, kteří by nebyli s hodnocením na vysvědčení spokojeni, vždy zůstává zachována možnost žádat přezkoumání výsledků hodnocení s případným komisionálním přezkoušením

Platí, že do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách.

2. Zvláštní pravidla pro žáky konající maturitní zkoušku

Na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 žáka střední školy, který se přihlásil na jarní zkušební období roku 2020 k maturitní zkoušce, nelze žáka hodnotit stupněm „5 - nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen(a)“, nebo ekvivalentním slovním hodnocením; namísto toho se uvede pro jednotlivé předměty nebo celkové hodnocení slovo „prospěl(a)“, nebo jiné ekvivalentní slovní hodnocení.

3. Termíny klasifikačních porad za 2. pololetí

 • 4. ročník         20. května 2020 (pokud nebude rozhodnuto ze strany MŠMT jinak)
 • 1. – 3. ročník  24. června 2020 (pokud nebude rozhodnuto ze strany MŠMT jinak)

4. Způsob předávání ročníkového vysvědčení

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu, včetně termínů, budeme včas informovat.

Žáci budou od jednotlivých učitelů elektronicky informováni o výsledné známce a to nejpozději druhý den po konání klasifikační porady.

Předpokládaný způsob:

 • 4. ročník: žáci dostanou vysvědčení v den konání didaktického testu z českého jazyka a literatury (budou ho mít v učebně, kde konají didaktický test a na místě, kde budou sedět), v případě potřeby si může žák vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy poslední pátek před konáním maturitních zkoušek
 • 1. – 3. ročník: žáci si budou moci vyzvednout vysvědčení dne 30. června v čase 8:00 – 15:00 hodin, poté v době prázdnin v čase 8:00 -13 hodin mimo období, kdy bude kancelář školy uzavřena (tato informace bude vyvěšena na webových stránkách školy), popřípadě po mailové dohodě. Žáci nejpozději v den převzetí vysvědčení musí mít vrácené půjčené učebnice a beletrii ze školní knihovny.

Dne 30. dubna 2020

Ing. Šárka Kamenská, ředitelka školy

« zpět
 • Podmínky konání maturitních zkoušek a jednotných přijímacích zkoušek

  12.5.2020

  Podmínky konání přijímacích zkoušek naleznete ZDEPodmínky konání maturitních zkoušek naleznete ZDE

 • Podpořte s námi Ligu proti rakovině

  12.5.2020

  Liga proti rakovině Praha je tu letos s vámi již 30 let. A právě díky vaší pomoci se můžeme věnovat prevenci, podpoře výzkumu nádorových onemocnění i zlepšení života onkologických pacientů. Současná krizová situace nás bohužel donutila posunout tradiční sbírku Český den proti rakovině až na 30. září 2020. Ligu proti rakovině můžete v rámci Květinového května podpořit zakoupením e-kytičky prostřednictvím zaslání DMS KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87 777.

 • Termíny maturitních zkoušek pro jaro 2020

  11.5.2020

  praktická MZ třída ZA4: 3. a 4. června 2020, praktická MZ třída MM4: 5. června 2020, ústní MZ: 22. - 26. června 2020

 • Podmínky vzdělávacích aktivit žáků 4. ročníku

  5.5.2020

  Čestné prohlášení které je nutné vyplnit a odevzdat při prvním vstupu na vzdělávací aktivity žáků. V průběhu vzdělávacích aktivit musí žáky dodržovat tato opatření - Zakladni-provozni-podminky-v-souvislosti-s-pripravou-zaku-poslednich-rocniku-strednich-skol-na-vykonani-maturitni-zkousky

 • Informace k hodnocení výsledků za 2. pololetí 2019/2020

  5.5.2020

  Informace o postupu hodnocení výsledků vzdělávání 2. pololetí 2019/2020

 • MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

  10.3.2020

  Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR, se ode dne 11. 3. 2020  do odvolání ruší výuka na všech školách. Toto mimořádné opatření  je z důvodu nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Prosím sledujte web školy  a i-žákovskou. Žáci mají nařízené samostudium. Vyučující budou elektronicky předávat žákům učivo a domácí úkoly, které mají žáci za povinnost odevzdat elektronicky vyučujícím do stanoveného termínu. V termínu od 11.května mohu ve škole probíhat vzdělávací aktivity pro žáky maturujícího ročníku.  Ing. Šárka Kamenská – ředitelka školy

 • Nové číslo časopisu MAZEC

  7.2.2020

  Další číslo časopisu   zde ke stažení  (pdf). Pokud hledáte starší čísla podívejte se ZDE

Starší »