Jsme testovací středisko ECDL

Normal_ecdl_akreditovane_stredisko

 

ECDL - European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu "Počítačová (digitální) gramotnost" a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

Program ECDL Core

Program ECDL Core (základní) pokrývá základní, resp. běžně očekávané uživatelské počítačové znalosti a dovednosti. Je synonymem pro počítačovou (digitální) gramotnost a digitální kvalifikaci. Je určen široké veřejnosti a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát ECDL Start (ECDL Start Certificate) – mezinárodní doklad počítačové, (digitální) gramotnosti držitele (Digital Literacy). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je digitálně gramotný, tj. že ovládá základy práce s počítačem, resp. s informačními a komunikačními technologiemi (ICT), a to v nejběžnějších oblastech jejich využití.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Uchazeč o Certifikát ECDL Start musí úspěšně složit testy ze čtyř základních modulů ECDL Core Sylabu (Modul M2, M3, M4, M7).

Certifikát ECDL (ECDL Certificate) – mezinárodní doklad počítačové (digitální) kvalifikace držitele (Digital Competence). Dokládá, že držitel tohoto certifikátu je plně digitálně kvalifikovaný, tj. že je plně připraven pro efektivní využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) tak, jak vyžaduje trh práce.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platnými modulárními ECDL Sylaby. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti použití ICT, které se v rámci programu ECDL Core liší svojí obtížností. Uchazeč o Certifikát ECDL musí úspěšně složit testy ze čtyř základních modulů ECDL Core Sylabu (M2, M3, M4, M7) a ze tří dalších volitelných modulů ECDL Core Sylabu, které mohou být orientovány na oblasti všeobecně uplatnitelných znalostí a dovedností nebo na vybrané profesní oblasti vyžadované trhem práce.

Certifikát ECDL Modular (ECDL Modular Certificate) – mezinárodní doklad počítačových znalostí a dovedností držitele. Doklad primárně nevypovídá o digitální gramotnosti nebo digitální kvalifikaci svého držitele, ale o jeho dílčích počítačových znalostech a dovednostech. Obsahuje souhrnný výčet všech úspěšně absolvovaných modulů ECDL, a to nezávisle na typu ECDL programu, tj. moduly z programu ECDL Core, ECDL Advanced, ale i z národních, tzv. Endorsed programů. (Vytvoříte si vlastní ECDL Profil - výběr zkoušek dle vlastního uvážení).

Program ECDL Advanced

Program ECDL Advanced (pokročilý) pokrývá profesionální uživatelské počítačové znalosti a dovednosti v oblasti kancelářských aplikací, tj. v oblasti práce s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi. Je určen především zkušeným uživatelům výpočetní techniky a vede k získání některého z níže uvedených mezinárodně platných ECDL certifikátů.

Certifikát ECDL Advanced (ECDL Advanced Certificate) – mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital Excelence) v odpovídající oblasti. Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace v oblasti, pro kterou byl doklad vydán.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem a AM5 - Pokročilá použití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtížnost. Uchazeč o Certifikát ECDL Advanced musí úspěšně složit jeden test z některého ze čtyř pokročilých modulů ECDL Advanced Sylabu

Certifikát ECDL Expert (ECDL Expert Certificate) – mezinárodní doklad profesionálních uživatelských počítačových znalostí a dovedností držitele (Digital Excelence). Držitel tohoto certifikátu je schopen účelně, efektivně a na profesionální úrovni využívat kancelářské aplikace ve všech běžných oblastech.

Rozsah znalostí a dovedností potřebných pro získání tohoto typu certifikátu je dán mezinárodně platným Sylabem ECDL Advanced. Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na různé oblasti kancelářských aplikací, tj. modul AM3 - Pokročilé zpracování textu, AM4 - Pokročilá práce s tabulkovým procesorem a AM5 - Pokročilá použití databází a AM6 - Pokročilá prezentace. Tyto moduly mají v rámci programu ECDL Advanced obdobnou obtížnost. Uchazeč o Certifikát ECDL Expert musí úspěšně složit testy z alespoň tří pokročilých modulů ECDL Advanced Sylabu.

Garance kvality

Garanty kvality ECDL Certifikátu a celého konceptu ECDL testování jsou mezinárodní společnosti Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS) sdružující odborníky v oblasti počítačových věd, a ECDL Foundation (ECDL F) založená v Irsku v roce 1997 za účelem koordinování, podpory a rozvoje ECDL konceptu.

Co Vám přinese testování ECDL

JEDNOTLIVCŮM ECDL umožňuje:

 • získat celoevropsky uznávanou kvalifikaci – ECDL Certifikát
 • úředně doložit dosaženou úroveň schopností práce s počítačem
 • zefektivnit využívání výpočetní techniky a zvýšit tak svoji pracovní výkonnost
 • získat výhodnější pozici při výběru zaměstnání
 • mobilitu a širší možnosti uplatnění na trhu pracovních sil nejen na území ČR, ale i v zahraničí

ZAMĚSTNAVATELŮM ECDL slouží:

 • k objektivnímu posouzení kvalifikace uchazečů o zaměstnání nebo svých stávajících zaměstnanců
 • k zhodnocení investic do výpočetní techniky a zajištění konzistentní úrovně IT znalostí v celé firmě
 • k zefektivnění práce ve firmě a snížení podpůrných nákladů na práci s výpočetní technikou
 • ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na trhu

Normal_ecdl_text

Podrobnější informace o ECDL:

http://www.ecdl.cz

ECDL Sylabus

http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php

Koncept ECDL:

http://www.ecdl.cz/o_projektu.php

Práva a povinnosti uchazečů:

http://www.ecdl.cz/prava_uchazecu.php

Doporučené výukové materiály:

http://www.ecdl.cz/materialy.php

« zpět
 • 2. kolo přijímacího řízení

  17.5.2022

  Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení pro oba obory 
  Bližší informace najdete v Kriteria-prijimaciho-rizeni-22-23-2-kolo (doc)
  Přihlášky pro 2. kolo budeme přijímat do pondělí 23. 5. 2022 do 14 hodin.
  Výsledky 2. kola budou zveřejněny v pondělí 23. 5. 2022 v 15 hodin.

 • Výsledky autoremedury 1. kolo přijímacího řízení

  13.5.2022

  Všichni uchazeči, obou oborů, kteří podali odvolání jsou přijati. Rozhodnutí si můžete vyzvednout v pondělí 16.5.2022 od 10 hodin.
  V případě zájmu o studium musíte přinést zápisový lístek.

 • Výsledky přijímacího řízení

  29.4.2022

  Obor Praktická sestra - zde ke stažení (.xlsx)
  Obor Marketing a mediální tvorba - zde ke stažení (.xlsx)

 • Nové číslo školního časopisu

  10.12.2021

  Mazec-zde ke stažení (.pdf) další číslo časopisu Logo školního časopisu Mazec   Pokud hledáte starší čísla podívejte se ZDE

Starší »