Leták školy

Základní informace o škole 

 • 4leté denní studium zakončené maturitní zkouškou
 • možnost zapůjčení notebooku pro případ distanční výuky
 • dlouholetá tradice
 • škola v centru města
 • školné pro I. ročník je Kč 14 000,--, (tj. Kč 1 400,-- x 10 měsíců) 

Proč právě k nám?

 • malá škola = téměř domácí prostředí
 • individuální přístup
 • netradiční přístup k řešení problémů
 • úzká spolupráce s rodiči
 • prospěchová stipendia
 • otevřená komunikace
 • tradiční i netradiční akce školy
 • moderně vybavená zdravotnická a multimediální učebna
 • počítač s internetem v každé třídě 

Dny otevřených dveří: 

  -  1. termín 10. 11. 2021 (st) 8:00 - 16:00 hod
   -  2. termín 11. 12. 2021 (so) 9:00 - 12:00 hod
   -  3. termín 15. 1. 2022  (so) 9:00 - 12:00 hod
   -  3. termín 9. 2. 2022  (st) 8:00 - 16:00 hod
   -  další termíny individuálné dle telefonické dohody

 

Přijímací řízení:                

 • I. kolo:                       jednotná přijímací zkouška
 • II. kolo                       bez přijímacích zkoušek                              

 

Podmínky přijetí:

 • zdravotní způsobilost ke studiu pro obor „Praktická sestra“ 
 • kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna do 31. ledna

Leták školy (docx)