Přijímací řízení

Formuláře pro uchazeče - formuláře si můžete vytisknout nebo vyzvednout v kanceláři naší školy

Postup přijímacího řízení - obecný postup přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení - platná pro 1. kolo, 

Informace pro 2 kolo přijímacího řízení Vám dáme telefonicky 519 3026 067.

Přípravný kurz k přijímacímu řízení