Historie naší školy

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická s.r.o. Břeclav byla založena a zařazena do sítě škol 1. 9. 1993, v roce 1996 změnila právní formu na s. r. o.

Škola začínala své působení v roce 1993 v Mikulově a od roku 1994 sídlí v menší historizující budově na ulici Slovácká 1a, přímo v centru města Břeclav.

Vznik školy s výukou ve 4-letém denním oboru vzdělání „63-41-M/033 - Obchodní manager“ byla reakce na tehdejší potřeby trhu práce, na požadavky peněžních ústavů, spedicí, nových podniků a organizací.

Potřeba středoškolských absolventů s ekonomickým zaměřením byla stabilizována, a proto byl od školního roku 2005/2006 otevřen 4-letý obor vzdělání „53-41-M/007 – Zdravotnický asistent“. Byla to reakce na změny spojené se vstupem ČR do EU. Tento obor je středoškolským ekvivalentem k oboru všeobecná sestra. Jde o teoreticko-praktické studium, zaměřené na ošetřovatelské, asistentské a administrativní činnosti v zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče. Absolventi mohou pokračovat ve studiu sesterských oborů na vysokých školách. 

V souvislosti s reformou školství se od 1.9.2009 realizuje obor vzdělání Obchodní manager podle nových rámcově vzdělávacích plánů „63-41-M/01 - Ekonomika a podnikání“  a od 1.9.2010 obor vzdělání  „53-41-M/01 – Zdravotnický asistent“.

Od 1.9.2016 škola inovovala ŠVP pro obor Ekonomika a podnikání pod názvem "Marketing a mediální tvorba" a reagovala tak na měnící se požadavky na trhu práce.

  

  

« zpět