U nás ve škole

Studium na škole zahrnuje teoretické a praktické vyučování. Charakteristickým rysem přípravy je široká profesně koncipovaná orientace. Při výuce je kladen důraz na samostatné tvůrčí myšlení, pohotové rozhodování, komunikace v cizích jazycích, práci s počítači. Velkou výhodou jsou menší počty studentů ve třídách, což zaručuje osobitý přístup vyučujících učitelů. Škola sídlí v samostatné budově a svou velikostí odpovídá provozním požadavkům pro výuku studentů střední odborné školy. Každá třída má svou kmenovou učebnu a pro výuku slouží i další učebny:

Počítačová učebna

Počítačová učebna je vybavena  dataprojektorem a 20-ti novými počítači s pevným připojením na Internet a novými výškově nastavitelnými otočnými židlemi. Slouží nejenom k výuce informatiky a informační technologie, ale je využívána např. při výuce cizích jazyků, účetnictví, písemné a elektronické komunikace apod., protože jsou zde nainstalovány podpůrné výukové programy pro rozšíření výuky. Učebna je k dispozici studentům v době přestávek a po vyučování pro přípravu domácích úkolů, samostudium a volný přístup na Internet.

Jazyková učebna

je specificky uspořádaná pro přímou komunikaci mezi studenty a učitelem. K dispozici jsou slovníky, učebnice, časopisy, televize, počítač, dataprojektor, videopřehrávač, CD a DVD přehrávač. 

Odborná učebna pro obor  "zdravotnický asistent"

  Normal_a_0121

 je vybavená pomůckami pro výuku odborných předmětů ve formě simulačního pokoje, kde jsou umístěna dvě lůžka se základním vybavením, speciální zdravotní cvičná panna,resuscitační model Little ANN, luxusní model paže pro intravenózní a intramuskulární injekci na stojanu, kostra, nástěnné obrazy somatologii, noční a převazový stolek, skříň s pomůckami pro dezinfekci, hygienu, obvazový materiál a pomůcky pro speciální výkony jako je cévkování, klyzma, aplikaci injekcí, infuzí, odběry biologického materiálu.

Kmenové třídy

Normal_dscf0032

Pro výuku v kmenových třídách je k dispozici vizualizér, zpětné projektory, dataprojektory s pevným připojením i volně přenosné a notebooky.V jedné kmenové přídě je instalovaná interaktivní tabule.

Škola nemá vlastní tělocvičnu , má uzavřenu dohodu na využití tělocvičny se ZŠ Dukelskou.     

Vestibul a chodby školy

   

Na chodnách školy najdete informační nástěnky, místo na odpočinek i automat na kávu. 

« zpět