Pomoc pro Tebe

POMOC   PRO   TEBE 

CZ.1.07/1.5.00/34.0339

Klíčové aktivity:

1. Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

Cílem aktivity je podpora veškerých činností souvisejících s integrací digitálních technologií do vyučovacího procesu a do celkové činnosti školy.

2. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Cílem aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím metod a forem, které využívají digitální technologie.Podporovány jsou takové aktivity, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi pedagogem a žákem, které směřují ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků.

3. Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

Zkvalitnění metodiky výuky cizích jazyků na SŠ a zavádění nových postupů do výuky cizích jazyků s využitím moderních technologií.

4. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků středních škol

V rámci aktivity budou podpořeny znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků zaměřené na rozvoj finanční a gramotnosti žáků. Pedagogičtí pracovníci se budou účastnit odborných seminářů, workshopů a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených na rozvoj finanční gramotnosti žáků a na využívání efektivních vyučovacích metod a forem, vedoucích k těmto dovednostem.

Leták projektu - Leták projektu Pomoc pro tebe (pdf)

« zpět