Implementace KAP JMK II - Centrum odborného vzdělávání

V projektu Implementace KAP JMK II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. figurujeme jako partnerská škola.

Smyslem a hlavní myšlenkou tohoto projektu pro oblast zdravotnictví je podporovat na všech zdravotnických školách v Jihomoravském kraji kvalitní výuku a důkladně připravit žáky pro praxi.

V projektu Implementace KAP JMK II jsou zapojeny tyto školy z Jihomoravského kraje:

  • Církevní střední zdravotnická škola s.r.o., Brno
  • Gymnázium a SOŠZE Vyškov, p. o.
  • Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, p. o.
  • Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s.r.o., Břeclav
  • Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Znojmo, p. o.
  • Střední zdravotnická škola Evangelické akademie, Brno
  • Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, p. o.
  • Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, p. o.
  • Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, p.o.