- PEDAGOGICKÝ SBOR -

Ing. Kamenská Šárka

ředitelka školy
učitelka odborných ekonomických předmětů​

Mgr. Balga Daniela

učitelka všeobecných předmětů
třídní učitelka MM4

Bc. Bezděková Veronika

učitelka všeobecných předmětů

Mgr. Ciprysová Hana

výchovný & kariérový poradce
učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS4

Hutař Antonín

učitel všeobecných předmětů

Ing. Jankovič Oldřich

učitel odborných ekonomických předmětů

Kristoň Matěj

učitel všeobecných předmětů

Ing. Němetz Miloslav

učitel odborných ekonomických předmětů

Mgr. Lišková Veronika

učitelka odborných zdravotnických předmětů

Mgr. et Mgr. Lyčka Daniel, Ph.D.

učitel všeobecných předmětů

Bc. Maděřič Luděk, DiS. et DiS.

učitel odborných zdravotnických předmětů

Mgr. Slavíková Anna

učitelka všeobecných předmětů
třídní učitelka MM1

Bc. Suchánková Lucie

učitelka všeobecných předmětů

PhDr. Štefečková Martina

učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS3

Mgr. Trubačová Jana

školní metodik prevence
učitelka odborných ekonomických předmětů
třídní učitelka MM2

Mgr. Vojtová Jitka, R.N.

učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS1

Mgr. Zachodil Milan

učitel všeobecných předmětů
třídní učitel MM3

Mgr. Zámečníková Jana

učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS2

Nepedagogičtí pracovníci

Reichmannová Ilona

jednatelka školy
ekonomka školy

Hlavenková Michaela

asistentka ředitelky a ekonomky školy

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská