- PEDAGOGICKÝ SBOR -

Ing. Kamenská Šárka

ředitelka školy
učitelka odborných ekonomických předmětů​

Mgr. Balga Daniela

učitelka všeobecných předmětů​
třídní učitelka MM3

Bc. Bezděková Veronika

učitelka všeobecných předmětů

Mgr. Ciprysová Hana

výchovný & kariérový poradce
učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS3

Hutař Antonín

učitel všeobecných předmětů

Ing. Jankovič Oldřich

učitel odborných ekonomických předmětů

Kristoň Matěj

učitel všeobecných předmětů

Ing. Kupcová Tamara

učitelka odborných ekonomických předmětů​
třídní učitelka MM4

Mgr. et Mgr. Lyčka Daniel

učitel všeobecných předmětů

Mgr. Slavíková Anna

učitelka všeobecných předmětů

Bc. Suchánková Lucie

učitelka všeobecných předmětů

PhDr. Štefečková Martina

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS2

Mgr. Trubačová Jana

školní metodik prevence
učitelka odborných ekonomických předmětů​
třídní učitelka MM1

Mgr. Vojtová Jitka

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS4

Mgr. Zachodil Milan

učitel všeobecných předmětů​
třídní učitel MM2

Mgr. Zámečníková Jana

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS1

Nepedagogičtí pracovníci

Reichmannová Ilona

jednatelka školy
ekonomka školy

Hlavenková Michaela

asistentka ředitelky a ekonomky školy

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská