- PRAKTICKÁ SESTRA -

4 leté maturitní studium

praxe v průběhu studia

množství mimoškolních aktivit

Tvůj první krok k pomoci druhým

Láká tě zdravotnictví, práce v nemocnici či v ambulanci?

Chceš se dozvědět spoustu zajímavostí o lidském těle? 

Naučit se poskytovat první pomoc a zachraňovat životy?

Tady jsi na správném místě!

Jak vypadá studium?

Čekají nás 4 společné roky. 

Budeme se soustředit jak na teoretické znalosti, tak i na praktické dovednosti.

Naším cílem není něco „se biflovat“ nazpaměť, ale chceme, abys znalosti dokázal aplikovat v praxi. 

Jaké předměty tě čekají?

Kromě předmětů všeobecných jako je matematika, český jazyk, anglický jazyk se můžeš těšit i na předměty odborné. 

Sem patří například:

  • Somatologie
  • Ošetřovatelství
  • První pomoc 
  • Psychologie a komunikace
 
Informace o všech předmětech a o maturitní zkoušce najdeš v PS-SVP (pdf)

Kde se po škole uplatníš?

Jako náš absolvent se uplatníš ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče. Budeš je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Stejně tak můžeš pokračovat studiem na vysoké škole či vyšší odborné škole, například obor všeobecná sestra nebo zdravotnický záchranář.

Praxe při studiu

Nejvíce se člověk naučí tím, že si vědomosti vyzkouší v praxi. Proto budeš mít od 3. ročníku 2 dny v týdnu praktickou výuku (pod dohledem našich odborných učitelek) v Nemocnici Břeclav. Školní stanice máme na odděleních chirurgie, interny a neurologie. Na konci 3. ročníku Tě zde čeká souvislá měsíční praxe, kde se staneš nedílnou součástí jejich týmu. První zkušenost ale získáš již ve 2. ročníku v Domově seniorů Břeclav. 

 

Mimoškolní aktivity

Naším žákům se nevěnujeme jen v době klasické výuky. 

Nabízíme řadu mimoškolních aktivit.  Organizujeme výlety, dny mimořádných událostí, sportovní aktivity, školní ples, odborné exkurze či charitativní sbírky. 

Nabízíme možnost navštěvovat jazykový klub angličtiny, zapojit se do literárního klubu nebo se stát redaktorem našeho vlastního časopisu Mazec!


Co nabízíme navíc

Rodinná škola

Zakládáme si na individuálním přístupu k žákům, můžeme reagovat na jejich specifické potřeby.

MS Teams

S vyučujícími je možnost komunikovat prostřednictvím aplikace MS Teams. Odpovědi tak dostanete na všechny své dotazy.

WiFi k dispozici

Celá škola je vybavena bezdrátovou sítí WiFi.

Automat na horké nápoje

V nabídce je káva, čaj, čokoláda. Cena dle velikosti nápoje od 6,- Kč.

Snadná dopravní dostupnost

Škola sídlí uprostřed města, cca 10 minut od vlakového i autobusového nádraží.

Možnost ubytování na internátu

Možnost ubytování na internátu průmyslové školy.
Cena ubytování 1300,-Kč/měsíc
Celodenní strava 89,-Kč/den

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická