- PRO ŽÁKY A RODIČE -

Pedagogický sbor

Ing. Kamenská Šárka

ředitelka školy
učitelka odborných ekonomických předmětů​

Mgr. Balga Daniela

učitelka všeobecných předmětů​
trídní učitelka MM3

Bc. Bezděková Veronika

učitelka všeobecných předmětů

Mgr. Ciprysová Hana

výchovný & kariérový poradce
učitelka odborných zdravotnických předmětů
třídní učitelka PS3

Ing. Jankovič Oldřich

učitel odborných ekonomických předmětů

Kristoň Matěj

učitel všeobecných předmětů

Ing. Kupcová Tamara

učitelka odborných ekonomických předmětů​
třídní učitelka MM4

Mgr. et Mgr. Lyčka Daniel

učitel všeobecných předmětů

Mgr. Slavíková Anna

učitelka všeobecných předmětů

Bc. Suchánková Lucie

učitelka všeobecných předmětů

PhDr. Štefečková Martina

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS2

Mgr. Trubačová Jana

školní metodik prevence
učitelka odborných ekonomických předmětů​
třídní učitelka MM1

Mgr. Vojtová Jitka

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS4

Mgr. Zachodil Milan

učitel všeobecných předmětů​
třídní učitel MM2

Mgr. Zámečníková Jana

učitelka odborných zdravotnických předmětů​
třídní učitelka PS1

Nepedagogičtí pracovníci

Reichmannová Ilona

jednatelka školy
ekonomka školy

Hrnčiarová Michaela

asistentka ředitelky a ekonomky školy

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská

Sociální sítě

Soukromá SOŠ manažerská
a zdravotnická

Sociální sítě

Adresa školy

Made with love by Veronika Kamenská